Verksamhet

Judo för funktionshindrade finns i flera av landets klubbar. I en del klubbar ingår de med funktionshinder i den ordinarie träningen och i andra klubbar ordnas egna grupper.

Hur det ser ut beror på klubbens möjligheter och resurser. I Sverige talar vi om handikappjudo eller judo för funktionshindrade. Internationellt talar vi om Special Needs Judo eller Judo4All. Det finns många namn på samma sak.

Judo är en sport inom Paralympics (för synskadade) och Special Olympics (i första hand för förståndshandikappade)

RHK-Rikshandikappkommittén har som inriktning en stödjande och informativ funktion för Sveriges judoklubbar (som idag har hundratals funktionshindrade medlemmar) såsom att:

  • informera om judo som sport för funktionshindrade,
  • anordna utbildning och workshops,
  • stödja klubbar som vill starta smågrupper,
  • hjälpa klubbar att samverka med andra klubbar,
  • anordna internationella resor, läger, tävlingar och utbyten.