Om tävling

När man tränat ett tag så kan man börja vara med på tävlingar. Man börjar vanligen med tävlingar på klubben, senare kan man åka med på olika läger i Sverige eller utomlands.
Hur många matcher man får göra är olika beroende antalet motståndare. Oftast 2-4 matcher, men det kan ju bli fler… De tävlande har som vanligt rött eller vitt matchbälte. De kliver upp på mattan på vanligt sätt eller om en judoka behöver hjälp att komma in på mattan så får coach/ ledsagare hjälpa till, om det är nödvändigt får även domare hjälpa till. Om domaren är tveksam om en judokas handikapp måste han alltid rådfråga coach/ ledsagare.

Startposition vid tävlingar
Med anledning av de olika funktionshindren och nivån på de deltagande judoka så har vi olika startpositioner vid tävlingarna.
1. Stående start (Tachi-waza).
2. Knästående (Ne-waza)
3. Sittande (Ne-waza).
Coach/ledsagare avgör om en judoka tävlar i Tachi-waza eller Ne-waza. Om en coach/ledsagare beslutar att dennes judoka ska tävla i Ne-waza bekräftar motståndaren och dennes coach/ledsagare detta och matchen genomföres i Ne-waza.
Om domaren, utav säkerhetsskäl, inte är ense om beslutet att matchen sker i Tachi-waza kan denne ändra detta beslut till att gälla Ne-waza och domaren kan när som helst, även under match, ändra från Tachi-waza till Ne-waza.
Judokas med visuellt handikapp får hjälp av Domaren att placera sig i mitten på matchområdet. Domaren låtar de tävlande greppa varandra utifrån ’kumi-kata’ innan domaren annonserar ’Hajime’. Om det behövs hjälper domaren till vid grepptagandet.
En match är minst 2-3 minuter eller enligt tävlingsledningens anvisningar.
Det är alltid möjligt att få poäng för kast utförda i Ne-waza under förutsättning att matchen startade med Ne-waza.
Nedan redovisas några av de kast som kan vara poänggivande i Ne-waza
Ippon-seoi-nage
Koshi-guruma
Morote-seoi-nage
O-soto-gari (kast över knät)
Yama-arashi
Makikomi
Utan tvekan finns det fler tekniker förutom de ovan nämnda. Kast utförda i Ne-waza kan inte jämföras med tekniker utförda stående. Domaren måste känna igen dessa tekniker och döma efter detta. I så väl Tachi-waza som Ne-waza ska domaren se till att inte nacken greppas på et skadligt sätt.

Alla eventuella skador behandlas på mattan av sjukvårdare eller coach/ ledsagare.
Om de tävlande befinner sig i Ne-waza, så är det inte tillåtet att trycka sin motståndare rakt bakåt. Denna handling är förbjuden på grund av skaderisken mot svank, knän och anklar. (Speciellt skadligt för spastiska judokas.) Tävlande som bryter mot detta skall påtalas det skadliga i denna handling.
Vanligtvis delas inga bestraffningar ut. Den som begått en förbjuden handling, påtalas vilken handling som avses och tillrättavisas. Är den förbjudna handlingen skadlig sker tillrättavisning och om den upprepas utdelas bestraffning. För judokas i de starkaste grupperna, level 1-2, och som förstår reglerna, kan bestraffning ges direkt.

När man tränat ett tag så kan man börja vara med på tävlingar. Man börjar vanligen med tävlingar på klubben, senare kan man åka med på olika läger i Sverige eller utomlands.
Hur många matcher man får göra är olika beroende antalet motståndare. Oftast 2-4 matcher, men det kan ju bli fler… De tävlande har som vanligt rött eller vitt matchbälte. De kliver upp på mattan på vanligt sätt eller om en judoka behöver hjälp att komma in på mattan så får coach/ ledsagare hjälpa till, om det är nödvändigt får även domare hjälpa till. Om domaren är tveksam om en judokas handikapp måste han alltid rådfråga coach/ ledsagare.

Startposition vid tävlingar
Med anledning av de olika funktionshindren och nivån på de deltagande judoka så har vi olika startpositioner vid tävlingarna.
1. Stående start (Tachi-waza).
2. Knästående (Ne-waza)
3. Sittande (Ne-waza).
Coach/ledsagare avgör om en judoka tävlar i Tachi-waza eller Ne-waza. Om en coach/ledsagare beslutar att dennes judoka ska tävla i Ne-waza bekräftar motståndaren och dennes coach/ledsagare detta och matchen genomföres i Ne-waza.
Om domaren, utav säkerhetsskäl, inte är ense om beslutet att matchen sker i Tachi-waza kan denne ändra detta beslut till att gälla Ne-waza och domaren kan när som helst, även under match, ändra från Tachi-waza till Ne-waza.
Judokas med visuellt handikapp får hjälp av Domaren att placera sig i mitten på matchområdet. Domaren låtar de tävlande greppa varandra utifrån ’kumi-kata’ innan domaren annonserar ’Hajime’. Om det behövs hjälper domaren till vid grepptagandet.
En match är minst 2-3 minuter eller enligt tävlingsledningens anvisningar.
Det är alltid möjligt att få poäng för kast utförda i Ne-waza under förutsättning att matchen startade med Ne-waza.
Nedan redovisas några av de kast som kan vara poänggivande i Ne-waza
Ippon-seoi-nage
Koshi-guruma
Morote-seoi-nage
O-soto-gari (kast över knät)
Yama-arashi
Makikomi
Utan tvekan finns det fler tekniker förutom de ovan nämnda. Kast utförda i Ne-waza kan inte jämföras med tekniker utförda stående. Domaren måste känna igen dessa tekniker och döma efter detta. I så väl Tachi-waza som Ne-waza ska domaren se till att inte nacken greppas på et skadligt sätt.

Alla eventuella skador behandlas på mattan av sjukvårdare eller coach/ ledsagare.
Om de tävlande befinner sig i Ne-waza, så är det inte tillåtet att trycka sin motståndare rakt bakåt. Denna handling är förbjuden på grund av skaderisken mot svank, knän och anklar. (Speciellt skadligt för spastiska judokas.) Tävlande som bryter mot detta skall påtalas det skadliga i denna handling.
Vanligtvis delas inga bestraffningar ut. Den som begått en förbjuden handling, påtalas vilken handling som avses och tillrättavisas. Är den förbjudna handlingen skadlig sker tillrättavisning och om den upprepas utdelas bestraffning. För judokas i de starkaste grupperna, level 1-2, och som förstår reglerna, kan bestraffning ges direkt.