Gradering

När man tränat judo under en tid så kan man bli graderad till ett högre bälte. Beroende på hur ofta och hur mycket man tränar så kan det gå olika fort. Vi tillämpar två olika graderingssystem. Dels en form av ‘tidsgradering’ (se nedan), dels Svenska JudoFörbundets rekommendationer för gradering till Kyu-grader. Vid gradering till svart bälte så sker det alltid genom Judoförbundet!

Mongradering
3 terminer = 5 mon / gult bälte 1,5 år
6 terminer = 4 mon / orange bälte 3 år
10 terminer = 3 mon / grönt bälte 5 år
16 terminer = 2 mon / blått bälte 8 år
24 terminer = 1 mon / brunt bälte 12 år

Kyugradering
4 terminer = 5 kyu / gult bälte 2 år
8 terminer = 4 kyu / orange bälte 4 år
14 terminer = 3 kyu / grönt bälte 8 år
22 terminer = 2 kyu / blått bälte 11 år
32 terminer = 1 kyu / brunt bälte 16 år
42 terminer = 1 dan /svart bälte 21 år
En godkänd termin motsvarar minst 10 träningstillfällen.
Vid övergång från mongrad till kyugrad sänks bältesfärgen 1-2 grader

Vid förmåga används SJF normalgradering.