Klassificering

Som tränare måste man bedöma sina judokas olika kunskapsnivåer. Det finns olika sätt som man använda sig av. Dels den grundläggande klassningen som används vid tävlingar inom Sverige och internationellt för tävlingar anordnade via SHIF.

Det innebär Paralympics samt olika tävlingar för till exempel synskadade.
A: Rörelsehindrad B: Blind eller Synskadad C: Utvecklingsstörd
3 Kan träna och ev tävla i stående.
Mycket lätt fysisk störning. Synskadad med 0,3 (max) på bästa ögat.
OBS! Ej giltigt internationellt. Lätt utvecklingsstörning. Kan träna och tävla i stående – ev.
2 Måttliga balansproblem, koordinations-
problem, gångare Synskadad med – under -0,1, på bästa ögat. Utvecklingsstörd, dålig kropps- och rums- uppfattning. Grav damp m m. Långsam.
1 Måste använda rullstol. Blind. Gravt utvecklingsstörd, autistisk, multihandikappad.
För tävlingar liknade Special Olympics använder vi följande indelning i 5 olika nivåer utifrån följande kriterier som ingår i Judo Skills Assessment Test, (se nedan):.
Nivå 1: Judokan har god förståelse för meningen och målet för en tävling. En judoka som kan genomföra 80 till 100 % av teknikerna beskrivna JSAT.
Nivå 2: Judokan förstår meningen och målet för en tävling. En judoka som kan genomföra 60 till 80 % av teknikerna beskrivna JSAT.
Nivå 3: Judokan förstår de flesta reglerna samt meningen och målet för en tävling. En judoka som kan genomföra 50 till 60 % av teknikerna beskrivna JSAT.
Nivå 4: Tävlar företrädesvis i ne-waza och med jämbördiga motståndare. En judoka som kan genomföra 40 till 50 % av teknikerna beskrivna JSAT.
Nivå 5: En judoka som endast kan genomföra mindre än 30 % av teknikerna beskrivna i JSAT. Tävlar endast i ne-waza
JUDO SKILLS ASSESSMENT TEST
1: Flera olika sätt att falla (Ukemi-waza) från olika vinklar.
2: Två fall (Ukemi-waza ) när man blir kastad av en motståndare (Tori)
3: Två fasthållningar (Osae-komi–waza)
4: En losstagning från en fasthållning (Toketa-waza)
5: Två vändningar på motståndare (uke) och in i fasthållning. (Osae-komi–waza)
6: Två kast (Nage-waza)
7: Två kastkombinationer (Renraku-waza)
8: En kontringsteknik (Kaeshi-waza)
Det man tittar på är judokans rörelseförmåga, utförande, hastighet och re/aktionsförmåga. Sedan kan man som komplement gradera in sina judoka i ytterligare nivåer, från stark till svag.
Stark En judoka som kan träna och tävla i en normal grupp på klubbnivå.
Medel/stark En judoka som kan träna och delta i lättare tävlingar i en normal grupp på klubbnivå.
Medel En judoka som kan träna i en integrerad grupp men tävlar i en handikappanpassad tävling mot jämbördiga motståndare. Förstår reglerna och hur tävlingen går till.
Medel/Svag En judoka som endast kan träna och tävla i en handikappgrupp och som behöver ledsagning hela tiden. Under en tävling så behöver judokan mycket handledning, men förstår reglerna och vet hur tävlingar går till.
Svag En judoka som endast kan träna och tävla i en handikappgrupp och som behöver ledsagning hela tiden. Under en tävling så behöver judokan mycket handledning och tävlingen är anpassad därefter.
Bestraffning
I princip ges inga straffar, utan den som begått en förbjuden handling, påtalas vilken handling som avses och tillrättavisas. Är den förbjudna handlingen skadlig sker tillrättavisning och om den upprepas utdelas bestraffning.
För de judoka som tillhör nivå 1-2 kan bestraffning ges direkt vid förseelse.Deltagarna delas även in
Män/Damer – Ålder – Vikt – Grad – ABILITY-Stående/Sittande eller Knästående start. Startposition vid tävlingar
Med anledning av de olika funktionshindren och nivån på de deltagande judoka så har vi olika startpositioner vid tävlingarna.1. Stående start (Tachi-waza).
2. Knästående (Ne-waza)
3. Sittande (Ne-waza).
Tävlingsrutiner
Alla tävlingar sker så nära ‘vanliga’ tävlingar som möjligt. De tävlande har rött eller vitt bälte.
Det är samma procedur när vi går in på mattan eller lämnar mattan.